ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15148/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
21 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
20 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
VORICONAZOLE ALVOGEN 50 MG FILM-COATED TABLET
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
-
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Voriconazole is a broad-spectrum, triazole antifungal agent and is indicated in adults and children aged 2 years and above as follows: Treatment of invasive aspergillosis. Treatment of candidaemia in non-neutropenic patients. Treatment of fluconazole-resistant serious invasive Candida infections (including C. krusei). Treatment of Esophageal candidiasis. Treatment of serious fungal infections caused by Scedosporium spp. and Fusarium spp. including Fusarium solani, in patients intolerant of, or refractory to, other therapy.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. VORICONAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  50.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 31/2553
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1126/2 เลขที่ 1501-1502 ชั้น 15 วานิช2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400โทร. 0 2121 3699
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052631514811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PHARMATHEN INTERNATIONAL SA
ชื่อเมือง Rodopi 69300
ชื่อประเทศ Hellenic Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต PHARMATHEN INTERNATIONAL SA
ชื่อเมือง Rodopi 69300
ชื่อประเทศ Hellenic Republic
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต PHARMATHEN INTERNATIONAL SA
ชื่อเมือง Rodopi 69300
ชื่อประเทศ Hellenic Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต PHARMATHEN INTERNATIONAL SA
ชื่อเมือง Rodopi 69300
ชื่อประเทศ Hellenic Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
2 พฤศจิกายน 2566 18:36:33
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:48:33