ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15170/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
21 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
20 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PROSDROP
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาปราศจากเชื้อ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
EYE DROPS, SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ลดความดันตา (elevated intraocular pressure (IOP)) ที่สูงขึ้นในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดมุมเปิด, (open-angle glaucoma) หรือผู้ที่มีความดันตาสูง (ocular hypertension)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. LATANOPROST       ปริมาณ/หน่วย  0.05000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 31/2553
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
อัลโวเจน (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1126/2 เลขที่ 1501-1502 ชั้น 15 วานิช2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400โทร. 0 2121 3699
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052631517011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต RAFARM S.A.
ชื่อเมือง PAIANIA ATTIKI 19002
ชื่อประเทศ Hellenic Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต RAFARM S.A.
ชื่อเมือง PAIANIA ATTIKI 19002
ชื่อประเทศ Hellenic Republic
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต RAFARM S.A.
ชื่อเมือง PAIANIA ATTIKI 19002
ชื่อประเทศ Hellenic Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต RAFARM S.A.
ชื่อเมือง PAIANIA ATTIKI 19002
ชื่อประเทศ Hellenic Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
9 ตุลาคม 2563 9:27:34
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:10:30