ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 6/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
13 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เลโวเซติน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LEVOCETIN
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
เลโวซิทริซีน ใช้รักษาอาการที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น - เยื่อบุจมูกอักเสบ จากการแพ้ตามฤดูกาล (รวมทั้งอาการทางตาด้วย) - เยื่อจมูกอักเสบ จากการแพ้ลอดปี - เยื่อจมูกอักเสบ จากการแพ้ชนิด persistent rhinitis - ลมพิษที่เป็นเรื้อรัง
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  5.0 milligram
1. LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  5.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 382/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 55 ชั้น7 อาคารไบโอเฮ้าส์ ซอย สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.0 2260 0710-25
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640000611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ลำดับที่ : 8 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
8 กรกฎาคม 2565 15:1:50
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:14:27