ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 11/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
9 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
มิบโซ
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
MIBZO
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมัลติเพิล มัยอีโลมา (multiple myeloma) - รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแมนเทิลเซลล์ (mantle cell lymphoma)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. BORTEZOMIB       ปริมาณ/หน่วย  3.500 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ห้ามใช้บอร์ทีโซมิบในผู้ป่วยที่แพ้ยา (hypersensitivity) ต่อบอร์ทีโซมิบ หรือแมนนิทอล
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 สป 1/2528
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 384 ซอย 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน พัฒนา 3 หมู่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280โทร. 0-2709-3600
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640001111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED
ชื่อเมือง TELANGANA
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED
ชื่อเมือง TELANGANA
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED
ชื่อเมือง TELANGANA
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED
ชื่อเมือง TELANGANA
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
15 มีนาคม 2564 11:31:11
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:40:10