ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
9 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โจเวีย 10
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
JOVIA 10
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- โรคซึมเศร้า (Major depressive episodes): ใช้ในการรักษา MDD ระยะเฉียบพลันและคงผลการรักษาในผู้ใหญ่ และวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี - โรคกังวลทั่วไป (Generalized anxiety disorder): ใช้ในการรักษา generalized anxiety disorder (GAD) ระยะเฉียบพลัน - โรคตื่นตระหนกแบบมีและไม่มีภาวะกลัวที่แจ้ง (Panic disorder with or without agoraphobia) - โรคกังวลต่อการเข้าสังคม (Social anxiety disorder) - โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive disorder)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. ESCITALOPRAM OXALATE       ปริมาณ/หน่วย  12.77 milligram
       eq.to   1.1. ESCITALOPRAM       ปริมาณ/หน่วย  10.00 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 85/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 21/52-54 ชั้น 18 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.0 2285 0339
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640001511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง HIMACHAL PRADESH - 174101
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง HIMACHAL PRADESH - 174101
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง HIMACHAL PRADESH - 174101
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง HIMACHAL PRADESH - 174101
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
17 มีนาคม 2564 16:29:58
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:49:46