ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 16/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
29 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
28 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
MOBINUL INJECTION
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- ใช้ในการให้ยาระงับความรู้สึก (In anesthesia) - ใช้เป็นยาฉีดก่อนการผ่าตัด ก่อนให้ยาสลบ เพื่อเป็น antimuscarinic ลดการหลั่งของน้ำลาย และสารที่หลั่ง จาก trachea, bronchus และ pharynx ลดการหลั่งกรดจากกระเพาะอาหารและกรด cardiac vagal nerve reflex ระหว่างนำสลบและใส่ท่อหายใจ - อาจให้ในระหว่างการผ่าตัดก็ได้ เพื่อเป็นการต้านยาที่กระตุ้น vagal effect จากผลของยาหรือการดึงรั้ง ซึ่ง ทำให้เกิด arrhythmias ไกลโค-พี ยาจะต้าน muscarinic effects (เช่น ชีพจรเต้นช้า เสมหะมาก) จากสาร cholinergic เช่น neostigmine และ pyridostigmine ที่ให้เพื่อแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อชนิด nondepolarizer
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milliliter
1. GLYCOPYRROLATE       ปริมาณ/หน่วย  0.2 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 3/2536
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มาสุ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท มาสุ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 19 ซอย สุภาร่วม ถนน รัชดาภิเษก แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.0 2556 1710-14
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640001611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MYUNGMOON PHARM. CO., LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต MYUNGMOON PHARM. CO., LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MYUNGMOON PHARM. CO., LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต MYUNGMOON PHARM. CO., LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
26 ตุลาคม 2564 16:10:35
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:0:6