ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 22/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
5 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
4 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เซฟิแคด 1000
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CEFICAD 1000
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง,ยาปราศจากเชื้อ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION/INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Cefepime ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวต่อยานี้ : การติดเชื้อที่ปอดชนิดปานกลางถึงรุนแรง จากการติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae รวมถึงกรณีที่ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, หรือ Enterobacter species การรักษาก่อนการทราบเชื้อใน febrile neutropenia (Empiric Therapy for Febrile Neutropenic Patients) Cefepime เป็นยาเดี่ยวที่ใช้รักษาก่อนการทราบเชื้อในผู้ป่วย febrile neutropenia (Empiric treatment) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อที่รุนแรง (รวมถึงผู้ป่วยที่มีประวัติปลูกถ่ายไขกระดูก, ความดันโลหิตต่ำ, มะเร็งโลหิตวิทยา หรือภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรงและยาวนาน (severe or prolonged neutropenia)) การใช้ยาต้านจุลชีพแบบเดี่ยวอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนประสิทธิภาพของยา Cefepime เดี่ยว ๆ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยดังกล่าว การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะแบบไม่ซับซ้อนและแบบซับซ้อน (รวมถึงกรวยไตอักเสบ) ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Escherichia coli หรือ Klebsiella pneumoniae ชนิดรุนแรง หรือมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, หรือ Proteus mirabilis ชนิดไม่รุนแรงถึงปานกลาง รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด การติดเชื้อผิวหนังและโครงสร้างผิวหนังแบบไม่ซับซ้อน ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Staphylococcus aureus (methicillin susceptible strains only) หรือ Streptococcus pyogenes การติดเชื้อซับซ้อนในช่องท้อง (ใช้รักษาร่วมกับยา metronidazole) ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Escherichia coli, viridans group streptococci, Pseudomanas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter species, หรือ Bacteroides fragilis
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. CEFEPIME HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  1189 milligram
       eq.to   1.1. CEFEPIME       ปริมาณ/หน่วย  1000 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 34/2546
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 252/25 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700โทร. 0 2411 6114-7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640002211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
11 พฤษภาคม 2564 15:1:11
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:20:46