ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 23/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
29 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
28 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CITIKON (CITICOLINE 1000 MG ORAL SOLUTION)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORAL SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1. รักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันและอาการที่เกิดจากผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง 2. รักษาอาการและผลกระทบหลังจากสมองได้รับการบาดเจ็บ 3. รักษาภาวะความผิดปกติของการรับรู้ และความผิดปกติซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมอันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะความเสื่อมของเซลล์แบบเรื้อรัง
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ซอง
1. CITICOLINE SODIUM       ปริมาณ/หน่วย  1.045 gm
       eq.to   1.1. CITICOLINE       ปริมาณ/หน่วย  1.0 gm
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ไม่ควรให้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไฮเปอร์โทเนีย (hypertonia) ของระบบพาราซิมพาเธติก (parasympathetic) หรือในกรณีที่มีประวัติแพ้ซิติโคลีนมาก่อน
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 จ. 14/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ฟาร์มาแลนด์ (1982)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 56 ซอย สุภาพงษ์ 1 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250โทร. 0 2330 8550
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640002311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต SAG MANUFACTURING, S.L.U
ชื่อเมือง 28750 MADRID
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต SAG MANUFACTURING, S.L.U
ชื่อเมือง 28750 MADRID
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต SAG MANUFACTURING, S.L.U
ชื่อเมือง 28750 MADRID
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต SAG MANUFACTURING, S.L.U
ชื่อเมือง 28750 MADRID
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 มิถุนายน 2564 11:14:31
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:54:11