ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 29/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 สิงหาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 สิงหาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
FABIFLU
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
มีข้อบ่งใช้ส้าหรับการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือโรคอุบัติซ้้าจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เมื่อใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. FAVIPIRAVIR       ปริมาณ/หน่วย  200 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 18/2550
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 404 ซอย แยกซอยศิริพจน์ ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250โทร. 0 2740 3722-6
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640002911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ -

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง (H.P.) 173 205
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง (H.P.) 173 205
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง (H.P.) 173 205
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้ผลิต GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง (H.P.) 173 205
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
18 สิงหาคม 2564 16:1:35
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:44:1