ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 35/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
7 ตุลาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
6 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ลาซีน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LAZINE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
เลโวซิทิริซีน ใช้รักษาอาการที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น - เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล (รวมทั้งอาการทางตา) - เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตลอดปี - เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด persistent rhinitis - ลมพิษที่เป็นเรื้อรัง
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  5.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
- ผู้ป่วยที่มีประวัติว่าไวต่อยาเลโวซิทิริซีน ซิทิริซีน ไฮดรอกซีซีน หรือสารอนุพันธ์ของปิเปอราซีน หรือส่วนประกอบตัวอื่น ๆ ในสูตรยา - ผู้ป่วยที่มีการทำงานไตผิดปกติขั้นรุนแรงที่มีครีเอตินิน เคลียแรนซ์ น้อยกว่า 10 มล./นาที
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 29/2550
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 77/151 ชั้น 35 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนน กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600โทร. 0 2440 0255, 0 2440 0251
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640003511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต HETERO LABS LIMITED
ชื่อเมือง HYDERABAD
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต HETERO LABS LIMITED
ชื่อเมือง HYDERABAD
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต HETERO LABS LIMITED
ชื่อเมือง HYDERABAD
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต HETERO LABS LIMITED
ชื่อเมือง HYDERABAD
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
19 ตุลาคม 2564 10:35:24
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:40:33