ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 40/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
12 พฤศจิกายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
11 พฤศจิกายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ไซแทกซ์
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CYTAX
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1. มะเร็งรังไข่ (ovarian carcinoma) - ใช้เป็นยาอันดับแรก โดยให้ร่วมกับ platinum compound ในการรักษาผู้ป่วยที่มีมะเร็งในรังไข่ระยะลุกลาม - ใช้เป็นยาลำดับที่สอง ในการรักษามะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 2. มะเร็งเต้านม - เป็นการรักษาตามหลังการรักษาหลัก ของ node-positive breast cancer โดยให้ยาต่อจากการรักษาตามมาตรฐานแบบ combination -ใช้เป็นยาชนิดแรก ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต้านมระยะลุกลาม ที่โรคกลับเป็นใหม่ภายใน 6 เดือนของการรักษาเสริม ซึ่งการรักษาที่มีมาก่อนนั้นรวมถึง anthracycline ยกเว้นกรณีมีข้อห้ามใช้ -ใช้เป็นยาชนิดแรก ในการักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม ทั้งการใช้ร่วมกับยา anthracycline ในผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการใช้ยานี้ หรือใช้ร่วมกับ T ranstuzumab ในผู้ป่วยที่มีการแสดงออกมากเกินไป HER-2 ที่ระดับ +2 หรือ +3 เมื่อวัดด้วยวิธี immunohistochemistry - ใช้เป็นยาลำดับที่สอง ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ล้มเหลวต่อการักษาด้วย combination chemotherapy ในผู้ป่วยระยะลุกลาม ซึ่งการรักษาที่มีมาก่อนนั่น รวมถึง anthracycline ยกเว้นกรณีมีข้อห้ามใช้ 3. มะเร็งปอดชนิด Non-small cell ( non-small cell lung carcinoma) - ใช้เป็นยาชนิดแรก โดยใช้ร่วมกับ platinum compound หรือยาเดี่ยวอื่นที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด non-small cell ที่ไม่สามารถรับการรักษาโดยวิธีผ่าตัด หรือฉายแสง 4. Kaposi's Sarcoma - ใช้เป็นยาลำดับที่สอง ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เป็น AIDS related Kaposi's Sacroma
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milligram
1. PACLITAXEL       ปริมาณ/หน่วย  6.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 4/2563
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 63 ห้องเลขที่45 ชั้นที่23 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.0 2126 8043
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052640004011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง AHMEDABAD
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง AHMEDABAD
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง AHMEDABAD
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง AHMEDABAD
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
25 กรกฎาคม 2565 1:38:13
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 ธันวาคม 2566 19:41:19