ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15039/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เพมินทัส 100
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PEMINTAS 100
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผงแห้งเยือกแข็ง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1. Malignant pleural mesothelioma , - Pemetrexed in combination with cisplatin is indicated for the treatment of , chemotherapy naive patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. , , 2. Non-small cell lung cancer , - Pemetrexed in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment , of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other , than predominantly squamous cell histology , - Pemetrexed is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced , or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology, in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy , - Pemetrexed is indicated as monotherapy for the second line treatment of patients , with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly , squamous cell histology
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. PEMETREXED DISODIUM       ปริมาณ/หน่วย  110.29000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 4/2563
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 63 ห้องเลขที่45 ชั้นที่23 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330โทร. 0 2126 8043
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052641503911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง GUJARAT
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง GUJARAT
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง GUJARAT
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง GUJARAT
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
3 มีนาคม 2564 14:20:6
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:44:30