ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 3/66 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
9 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
วาโซดีน เอ็ม อาร์ 35
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
VASODINE MR 35
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
MODIFIED-RELEASE TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1.ใช้ร่วมในการรักษาอาการปวดเค้นหัวใจที่มีสภาวะคงที่ (stable angina pectoris) ในผู้ป่วย ที่ไม่สามารถทนการรักษาด้วยยาบรรเทาอาการปวดเค้นหัวใจที่ใช้เป็นลำดับแรก first-line antianginal therapy หรือรักษาแล้วไม่ได้ผล 2.ใช้เสริมการรักษาอาการวิงเวียน (vertigo) อาการมีเสียงอื้อในหู (tinnitus) 3.ใช้เสริมการรักษาอาการมองพร่า อันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือด
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  35.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
1.ห้ามใช้ไตรเมทาซิดีนในผู้ป่วยที่มีประวัติไวต่อยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นใดในตำรับยา 2.ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องระดับรุนแรง (CrCl<30 มิลลิลิตร/นาที) 3.ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson disease) ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายเป็นโรคพาร์กินสัน (parkinsonian symptoms) ผู้ป่วยที่มีอาการสั่นแบบ tremors ผู้ป่วย restless leg syndrome (RLS) หรือผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวร่างกายอื่นๆ (movement diseases) หรือผู้ป่วยที่เคยมีประวัติของโรคดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเคยมีรายงานการเกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆเหล่านั้นและมีการเดินผิดปกติ (gait disorders) ในผู้ป่วยที่ได้รับไตรเมทาซิดีนและหากเกิดขึ้น ให้หยุดยาไตรเมทาซิดีนอย่างถาวร
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 7/2555
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1575 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400โทร. 0 2252 4650 - 7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052660000311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MEDREICH LIMITED
ชื่อเมือง BANGALORE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต MEDREICH LIMITED
ชื่อเมือง BANGALORE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MEDREICH LIMITED
ชื่อเมือง BANGALORE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต MEDREICH LIMITED
ชื่อเมือง BANGALORE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
14 กุมภาพันธ์ 2566 11:34:38
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:49:40