ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 11/66 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
16 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
15 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เลวีฟ
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LEVIV
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
เลวีไทราซีแทมใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาอาการชักชนิด partial onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalisation ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักรายใหม่ เลวีไทราซีแทมใช้เป็นยาร่วมสำหรับการรักษาดังต่อไปนี้ -อาการชักชนิด partial onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalisation ในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปที่ป่วยเป็นโรคลมชัก - อาการชักชนิด myoclonic ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมชักชนิด juvenile myoclonic -อาการชักชนิด primary generalised tonic-clonic ในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมชักชนิด idiopathic generalised น้ำยาเข้มข้นเลวีไทราซีแทมใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วย (ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาโดยการรับประทาน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milliliter
1. LEVETIRACETAM       ปริมาณ/หน่วย  100.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ผู้ป่วยที่แพ้ยาเลวีไทราซีแทมหรืออนุพันธ์ pyrrolidone อื่นๆ หรือส่วนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของตำรับยานี้
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 31/2558
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท วิวา เฮลท์แคร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท วิวา เฮลท์แคร์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 10/96 ดีลักซ์ สวีท (De’lux Suite) ห้องเลขที่ 46 ชั้น 6 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอย สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052660001111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MICRO LABS LIMITED
ชื่อเมือง BANGALORE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต MICRO LABS LIMITED
ชื่อเมือง BANGALORE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MICRO LABS LIMITED
ชื่อเมือง BANGALORE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต MICRO LABS LIMITED
ชื่อเมือง BANGALORE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
16 ตุลาคม 2566 2:8:43
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:27:2