ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 90/63 (N)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
26 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
25 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LOSEC MUPS (TABLETS 20 MG)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
GASTRO-RESISTANT TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
LOSEC MUPS มีข้อบ่งใช้ในการรักษา, - แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcer), - แผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcer), - การกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori ที่แผลในระบบทางเดินอาหาร, - หลอดอาหารอักเสบ (reflux oesophagitis), - อาการที่เกิดจากการไหลย้อนกลับของกรดระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหาร (symptomatic gastro-oesophageal, reflux disease), - ภาวะอาหารไม่ย่อยอันเป็นผลมาจากกรด, - Zollinger-Ellison syndrome, , ข้อห้ามใช้ : , - ห้ามใช้ในรายที่แพ้ยาโอเมปราโซล
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. OMEPRAZOLE MAGNESIUM       ปริมาณ/หน่วย  20.6 milligram
       eq.to   1.1. OMEPRAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  20 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 25/2548
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 2106 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงใต้ เขตพระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.0 2220 9000
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1062630009011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ASTRAZENECA AB
ชื่อเมือง SODERTALJE
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต SANECA PHARMACEUTICALS A. S.
ชื่อเมือง 920 27 HLOHOVEC
ชื่อประเทศ Slovak Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต SANECA PHARMACEUTICALS A. S.
ชื่อเมือง 920 27 HLOHOVEC
ชื่อประเทศ Slovak Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต SANECA PHARMACEUTICALS A. S.
ชื่อเมือง 920 27 HLOHOVEC
ชื่อประเทศ Slovak Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
11 ธันวาคม 2566 20:59:50
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:34:18