ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 11/64 (N)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
3 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
2 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ZELDOX (CAPSULES 80 MG)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
โรคจิตเภท (schizophrenia) ziprasidone ใช้ในการรักษาโรคจิตเภท และโรคจิตชนิดอื่นๆ และใช้สำหรับคุมอาการทางคลินิกที่ดีขึ้นให้คงสภาพนั้นไว้และป้องกันการกลับเป็นซํ้าขึ้นอีกในระหว่างที่ทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง Bipolar Mania ziprasidone มีข้อบ่งใช้ในการรักษา mania หรืออาการแบบผสมที่สัมพันธ์กับ bipolar disorder และใช้เป็นยาเสริมฤทธิ์กับ lithium หรือ valproate เพื่อควบคุมอาการในผู้ป่วย bipolar disorder (จากการศึกษาแบบ double-blind และให้ยาแบบสุ่มเป็นเวลา 6 เดือนโดยมีผู้ป่วยที่ได้รับยา Ziprasidone จำนวน 127 คน และได้รับ placebo จำนวน 112 คน)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 capsule
1. ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  90.60 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 26/2561
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 11 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.0 2339 0630
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1062640001111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS
ชื่อเมือง CO. KILDARE
ชื่อประเทศ Ireland
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH
ชื่อเมือง 79090 FREIBURG
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH
ชื่อเมือง 79090 FREIBURG
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH
ชื่อเมือง 79090 FREIBURG
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
30 ตุลาคม 2566 2:8:28
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:39:33