ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 12/64 (N)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
11 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
10 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
วาลเพรส 320 มก.
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
VALPRES 320 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ความดันโลหิตสูง รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (NYHA class II-IV) ในผู้ป่วยซึ่งเคยได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐาน เช่น ยาขับปัสสาวะ, ดิจิทาลิส และ ACE inhibitors หรือ beta-blockers (แต่ไม่ใช่ 2 อย่างร่วมกัน) ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยามาตรฐานเหล่านี้ในการ รักษาทุกราย ยาวาลเพรสช่วยให้พยาธิสภาพของผู้ป่วยดีขึ้น เริ่มจากการลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว วาลเพรสช่วยชะลอความรุนแรงของการเกิดหัวใจล้มเหลว ทำให้ NYHA functional class ดีขึ้น ejection fraction ดีขึ้น, อาการและอาการแสดงของหัวใจล้มเหลวดีขึ้น คุณภาพของชีวิตดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ เภสัชพลศาสตร์) ภาวะหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด วาลเพรสมีข้อบ่งใช้ในการยืดชีวิตผู้ป่วยหลังจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว โดยมีอาการ/ อาการแสดง และหลักฐานทางรังสีวิทยาของหัวใจห้องซ้ายล้มเหลว และ/หรือหัวใจห้องซ้ายบีบตัวผิดปกติ (ดูหัวข้อ เภสัชพลศาสตร์)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. VALSARTAN       ปริมาณ/หน่วย  320.00 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 266/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 25 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110โทร. 0 2080 0999
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1062640001211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.
ชื่อเมือง BARCELONA
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.
ชื่อเมือง BARCELONA
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.
ชื่อเมือง BARCELONA
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.
ชื่อเมือง BARCELONA
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ผู้ประกอบการขอยกเลิกตำรับ
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
09 มีนาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
15 มีนาคม 2566 0:15:34
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 17:34:45