ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15155/64 (N)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
12 พฤศจิกายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
11 พฤศจิกายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
EFEXOR XR 37.5 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Efexor XR มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการซึมเศร้า ซึ่งรวมทั้งอาการซึมเศร้าที่มีอาการวิตกกังวลร่วมอยู่ด้วย สำหรับป้องกันการกลับกำเริบหรือการกลับเป็นใหม่ของอาการซึมเศร้า (relapse หรือ recurrence) Efexor XR มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวล ซึ่งรวมทั้งการรักษาในระยะยาวด้วย Efexor XR ใช้สำหรับการรักษาโรควิตกกังวลเมื่อเข้าสังคม (social anxiety disorder) ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า โรคกลัวการเข้าสังคม (social phobia) ตามนิยามใน DSM-IV (300.23) โรควิตกกังวลเมื่อเข้าสังคม (DSM-IV) แสดงออกโดยมีความกลัวที่เด่นชัด และคงอยู่เป็นเวลานานในสถานการณ์ที่ต้องเข้าสังคมหรือแสดงออก ซึ่งบุคคลนั้นต้องพบกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย หรืออาจถูกเพ่งเล็งโดยบุคคลอื่น สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัวกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลเกือบทุกครั้งซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดอาการตื่นตระหนก (panic attack) บุคคลนั้นจะหลีกเลี่ยง หรืออดทนต่อสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความกลัว ด้วยความวิตกกังวล หรือความไม่สบายใจอย่างรุนแรง การหลีก เลี่ยง การคาดคะเนด้วยความวิตกกังวล หรือความไม่สบายใจต่อสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความกลัวจะรบกวนชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลนั้น หรือกิจกรรมทางสังคม หรือความสัมพันธ์ หรือมีความไม่สบายใจอย่างมากเกี่ยวกับความกลัวนี้ โดยทั่วไปการแสดงออกของความวิตกกังวล หรือความอายในระดับน้อยๆ ไม่ต้องให้การรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อจิตประสาท (Psychopharmacological treatment) มีการศึกษาวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิผลของ Efexor XR ในการรักษาโรควิตกกังวลเมื่อเข้าสังคม ชนิดมีกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก ในผู้ป่วยนอกที่มีอาการความวิตกกังวลผิดปกติเมื่อเข้าสังคม (DSM-IV) จำนวนสี่การศึกษา เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ และหนึ่งการศึกษา เป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึงแม้ว่ามีการศึกษาวิจัยแสดงถึงประสิทธิภาพของ Efexor XR ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการความวิตกกังวลผิดปกติเมื่อเข้าสังคมเป็นเวลานาน 6 เดือนก็ตาม หากแพทย์ต้องให้ Efexor XR กับผู้ป่วยเป็นระยะเวลาที่นานออกไปอีก ควรประเมินเป็นระยะๆ ถึงประโยชน์ของการใช้ยานี้ในระยะยาวสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย Efexor XR มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคตื่นตระหนก ที่มีหรือไม่มีอาการกลัวที่โล่ง (agoraphobia) ร่วมอยู่ด้วยตามนิยามใน DSM-IV โรคตื่นตระหนกแสดงออกโดยมีอาการตื่นตระหนก (panic attack) โดยที่ไม่ได้คาดหมายไว้และมีความกังวลเกี่ยวกับการที่มีอาการเพิ่มขึ้น กังวลเกี่ยวกับความพัวพันหรือผลที่เกิดตามมาภายหลังจากการเกิดอาการ และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการตื่นตระหนก โรคตื่นตระหนก (DSM-IV) แสดงออกโดยมีการกลับเป็นซํ้าของอาการตื่นตระหนกที่ไม่ได้คาดหมายไว้ ได้แก่ มีความกลัวอย่างรุนแรงหรือความไม่สบายเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งมีอาการ 4 อย่างต่อไปนี้ (หรือมากกว่า) ที่เกิดขึ้นทันทีและถึงขีดสูงสุดภายในระยะเวลา 10 นาที: 1) อาการใจสั่น หัวใจเต้นแรง หรืออัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น; 2) เหงื่อออก; 3) ตัวสั่นหรือเขย่า; 4) รู้สึกว่าลมหายใจสั้นลงหรือหายใจติดขัด; 5) รู้สึกสำลัก; 6) เจ็บหน้าอกหรือไม่สบาย; 7) คลื่นไส้หรือไม่สบายท้อง; 8) รู้สึกเวียนศีรษะ ไม่มั่นคง ขาดสติ หรือหน้ามืด; 9) รู้สึกว่าไม่ใช่ความจริง (derealization) หรือบุคลิกวิปลาส (depersonalization); 10) กลัวที่จะสูญเสียการควบคุม; 11) กลัวความตาย; 12) ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน (paresthesias); 13) หนาวสั่นหรือร้อนวูบวาบ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 capsule
1. VENLAFAXINE HCL       ปริมาณ/หน่วย  42.43 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 26/2561
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 11 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.0 2339 0630
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1062641515511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS
ชื่อเมือง CO.KILDARE
ชื่อประเทศ Ireland
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต PFIZER PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง DETDZ DALIAN
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต PFIZER PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง DETDZ DALIAN
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต PFIZER PHARMACEUTICALS LIMITED
ชื่อเมือง DETDZ DALIAN
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
27 ตุลาคม 2566 0:50:15
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 ธันวาคม 2566 20:28:20