ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15179/64 (N)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 พฤศจิกายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 พฤศจิกายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LUSEFI 2.5 MG FILM-COATED TABLET
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ เพื่อปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาล ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษา , เมื่อการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย ไม่เพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาล ใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดตัวอื่น, เช่น metformin, ยากลุ่ม thiazolidinediore,ยากลุ่ม sulfomylurea, ยากลุ่ม DPP-4 inhibitor, ยากลุ่ม @-glucosidove , inhibitor, หรือยากลุ่ม glimide เมื่อการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดตัวอื่นร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้, ข้อห้ามใช้, ห้ามใช้ในผู้ป่วยภาวะคีโตซิสรุนแรง ภาวะหมดสติจากเบาหวาน หรือภาวะค่อนหมดสติ(การให้ลูเซฟี่ไม่เหมาะสมใน, ผู้ป่วยดังกล่าว เนื่องจากผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษาอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูง ในทันทีด้วยสารน้ำหรืออินซูลิน), ห้ามใช้ในในผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด หรือเตรียมผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง, (การให้ลูเซีฟี่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยดังกล่าวเนื่องจากผู้ป่วยต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการฉีดอินซูลิน)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/2 1 หน่วย คือ 209.511 milligram
1. LUSEOGLIFLOZIN HYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  2.57500000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 30/2564
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1126/2 ห้อง3401,3404 ชั้น34 อาคารวานิช2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400โทร. 0 2255 8566-70
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1062641517911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. OMIYA FACTORY
ชื่อเมือง SAITAMA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. OMIYA FACTORY
ชื่อเมือง SAITAMA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. OMIYA FACTORY
ชื่อเมือง SAITAMA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. OMIYA FACTORY
ชื่อเมือง SAITAMA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
23 พฤศจิกายน 2564 15:1:20
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 พฤษภาคม 2567 9:14:57