ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15025/63 (NBC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
28 มกราคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 มกราคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โอเซ็มพิค 1 มิลลิกรัม
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
OZEMPIC 1 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
-
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Ozempic is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise. • as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications. • in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1.0 ml
1. SEMAGLUTIDE       ปริมาณ/หน่วย  1.34 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 11/2527
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้องที่ 2101-2105 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.0 2237 9263-4
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1072631502511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง BAGSVAERD, DK - 2880
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง HILLEROD DK-3400
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง BAGSVAERD, DK - 2880
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง BAGSVAERD, DK - 2880
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ปลด SMP(2 กุมภาพันธ์ 2566)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
2 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
2 ธันวาคม 2563 14:18:6
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 13:44:18