ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15116/63 (NBC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 ธันวาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 ธันวาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
REKOVELLE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
-
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 0.36 ml
1. FOLLITROPIN DELTA       ปริมาณ/หน่วย  33.3 UG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 35/2549
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เฟอร์ริ่ง ฟาร์มาซูติคัลส์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เฟอร์ริ่ง ฟาร์มาซูติคัลส์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 43 ห้องเลขที่ 278 ชั้นที่ 27 ไทยซีซีทาวเวอร์ ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120โทร. 0 2673 9784
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1072631511611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG
ชื่อเมือง 88212 Ravensburg
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต FERRING CONTROLLED THERAPEUTICS LIMITED.
ชื่อเมือง Glasgow G74 5PB
ชื่อประเทศ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG
ชื่อเมือง 88212 Ravensburg
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต FERRING GMBH
ชื่อเมือง 24109 KIEL
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
3 ธันวาคม 2563 15:50:48
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:12:8