ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 3/64 (NBC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
22 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
21 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โคโรนาแวค
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CoronaVac
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SUSPENSION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
โคโรนาแวคมีข้อบ่งใช้สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 (Coronavirus disease 2019,COVID-19) ในผู้ที่มีอายุ 3-59 ปี
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 0.5 milliliter
1. INACTIVATED SARS-COV-2 ANTIGEN       ปริมาณ/หน่วย  600 Spike Unit
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 24/2541
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
องค์การเภสัชกรรม
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
องค์การเภสัชกรรม
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 75/1 ถนน พระรามหก แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0 2203 8600-3
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1072640000311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD.
ชื่อเมือง BEIJING
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD.
ชื่อเมือง BEIJING
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD.
ชื่อเมือง BEIJING
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD.
ชื่อเมือง BEIJING
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
25 พฤศจิกายน 2566 6:3:42
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:51:9