ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15140/64 (NBC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
6 สิงหาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
5 สิงหาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
DARZALEX
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาชีววัตถุ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
สำหรับการรักษาโรค multiple myeloma ชนิดกลับเป็นซ้ำและดื้อต่อการรักษา ซึ่งเคยได้รับการรักษาด้วย , proteasome inhibitor และยากลุ่ม immunodulatory มาก่อนและมีการลุกลามของโรคจากการรักษาครั้งสุดท้าย,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/2 1 หน่วย คือ 5 ml
1. DARATUMUMAB       ปริมาณ/หน่วย  100.00000000 milligram
1. DARATUMUMAB       ปริมาณ/หน่วย  100.00000000 milligram
สูตรลำดับที่ 2/2 1 หน่วย คือ 5 ml
3. DARATUMUMAB       ปริมาณ/หน่วย  400.00000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 209/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 106 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนน ฉลองกรุง หมู่ 4 แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520โทร. 0 2792 7200
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1072641514011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG
ชื่อเมือง RAVENSBURG
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต CILAG AG
ชื่อเมือง SCHAFFHAUSEN
ชื่อประเทศ Swiss Confederation
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG
ชื่อเมือง RAVENSBURG
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต JANSSEN BIOLOGICS B.V.
ชื่อเมือง LEIDEN
ชื่อประเทศ Kingdom of the Netherlands
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ปลด SMP(28 ตุลาคม 2564)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
28 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
9 สิงหาคม 2564 17:53:59
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:31:22