ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 2/63 (P)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
11 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
10 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LABESIN INJ. 100 MG/ 20 ML
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ยาฉีดลาเบทอลอล ไฮโดรคลอไรด์ ใช้รักษาอาการความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง รวมทั้งความดันโลหิตสูง ระดับรุนแรงในสตรีมีครรภ์ โดยใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องควบคุมอาการความดันโลหิตสูงอย่างรวดเร็ว
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ml
1. LABETALOL HCL       ปริมาณ/หน่วย  5 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 3/2536
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มาสุ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท มาสุ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 19 ซอย สุภาร่วม ถนน รัชดาภิเษก แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.0 2556 1710-14
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1092630000211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MYUNGMOON PHARM. CO., LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
26 ตุลาคม 2564 17:35:15
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:52:37