ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 3/63 (P)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
21 ธันวาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
20 ธันวาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CARBAGLU
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
DISPERSIBLE TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Treatment of - Hyperammonaemia due to N-acetylglutamate synthase primary deficiency Hyperammonaemia due to isovaleric acidaemia Hyperammonaemia due to methylmalonic acidaemia Hyperammonaemia due to propionic acidaemia
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. CARGLUMIC ACID (N-CARBOMOYL-L-GLUTAMIC ACID)       ปริมาณ/หน่วย  200.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 24/2550
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 2533 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1092630000311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต LABORATOIRES BTT - ERSTEIN
ชื่อเมือง ERSTEIN, 67150
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต RECORDATI RARE DISEASES
ชื่อเมือง NANTERRE, 92000
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต LABORATOIRES BTT - ERSTEIN
ชื่อเมือง ERSTEIN, 67150
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต RECORDATI RARE DISEASES
ชื่อเมือง NANTERRE, 92000
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
23 ธันวาคม 2563 11:26:38
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:0:2