ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 11/64 (NB)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
8 สิงหาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
7 สิงหาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
INSULATARD PENFILL
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแขวนตะกอน
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SUSPENSION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 11/2527
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้องที่ 2101-2105 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500โทร. 0 2237 9263-4
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10B2640001111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK PRODUCTION SAS
ชื่อเมือง CHARTRES
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ -

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK PRODUCTION SAS
ชื่อเมือง CHARTRES
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ -

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง KALUNDBORG
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ -

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต NOVO NORDISK A/S
ชื่อเมือง BAGSVAERD
ชื่อประเทศ Kingdom of Denmark
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
13 สิงหาคม 2564 12:55:52
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:19:48