ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 13/64 (NB)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 สิงหาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
9 สิงหาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เอนเธโรเจมินา
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ENTEROGERMINA
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORAL SUSPENSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
-ใช้รักษาอาการท้องเสียเฉียบพลันในเด็กและทารก -ใช้รักษาภาวะระบบทางเดินอาหารผิดปกติชนิดปฐมภูมิ -ใช้รักษาภาวะระบบทางเดินอาหารผิดปกติชนิดทุติยภูมิอัน เนื่องมาจาการสใช้ยาปฏิชีวนะหรือภาวะจุลินทรีย์ประจำถิ่น ในลำไส้ไม่สมดุล
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 bottle
1. SPORES OF POLY-ANTIBIOTIC RESISTANT BACILLUS CLAUSII       ปริมาณ/หน่วย  2 billion of spores undefined
2. PURIFIED WATER       ปริมาณ/หน่วย  5 ml
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 8/2564
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โอเพลล่า เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท โอเพลล่า เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 944 ชั้น 28 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนน พระราม 4 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.0 2264 9999
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10B2640001311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต SANOFI S.P.A
ชื่อเมือง (VA)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต SANOFI S.P.A
ชื่อเมือง (VA)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต SANOFI S.P.A
ชื่อเมือง (VA)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต SANOFI S.P.A
ชื่อเมือง (VA)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 ธันวาคม 2565 19:37:5
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:0:43