ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15092/63 (NBS)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
TERROSA 20 µg/80 µL SOLUTION FOR INJECTION
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
-
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
TERROSA 20 µg/80 µL solution for injection is indicated in adults. Treatment of osteoporosis in postmenopausal women and in men at increased risk of fracture. In postmenopausal women, a significant reduction in the incidence of vertebral and nonvertebral fractures but not hip fractures have been demonstrated. Treatment of osteoporosis associated with sustained systemic glucocorticoid therapy in women and men at increased risk for fracture
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. TERIPARATIDE       ปริมาณ/หน่วย  0.0200 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ : -

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 31/2553
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1126/2 เลขที่ 1501-1502 ชั้น 15 ตึก วานิช2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0 2121 3699
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10L2631509211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต GEDEON RICHTER PLC.
ชื่อเมือง DEBRECEN
ชื่อประเทศ Republic of Hungary
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต GEDEON RICHTER PLC.
ชื่อเมือง DEBRECEN
ชื่อประเทศ Republic of Hungary
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต GEDEON RICHTER PLC.
ชื่อเมือง BUDAPEST
ชื่อประเทศ Republic of Hungary
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา (แห่งที่ 2)

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต GEDEON RICHTER PLC.
ชื่อเมือง DEBRECEN
ชื่อประเทศ Republic of Hungary
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้ผลิต GEDEON RICHTER PLC.
ชื่อเมือง BUDAPEST
ชื่อประเทศ Republic of Hungary
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 เมษายน 2564 11:9:57
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 10:2:4