ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15004/64 (NBS)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
24 กุมภาพันธ์ 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ZIRABEV (25 MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Therapeutic indications Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) ZIRABEV, in combination with fluoropyrimidine-based chemotherapy, is indicated for treatment of patients with metastatic carcinoma of the colon or rectum. Advanced, metastatic or recurrent Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) ZIRABEV, in addition to platinum-based chemotherapy, is indicated for first-line treatment of patients with unresectable advanced, metastatic or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ml
1. BEVACIZUMAB       ปริมาณ/หน่วย  25 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 236/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1 ห้อง 2701-2704 และ 2707-2708 ชั้น 27 อาคารพาร์ค สีลม ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.0 2761 4555,0 2761 4666
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10L2641500411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PHARMACIA AND UPJOHN COMPANY LLC
ชื่อเมือง MI
ชื่อประเทศ United States of America
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต PHARMACIA AND UPJOHN COMPANY LLC
ชื่อเมือง MI
ชื่อประเทศ United States of America
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต PHARMACIA AND UPJOHN COMPANY LLC
ชื่อเมือง MI
ชื่อประเทศ United States of America
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต PHARMACIA AND UPJOHN COMPANY LLC
ชื่อเมือง MI
ชื่อประเทศ United States of America
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
8 สิงหาคม 2566 22:41:37
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:45:11