ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15153/64 (NBS)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 พฤศจิกายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 พฤศจิกายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
IDACIO
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Indication as stated in SmPC: Idacio is intended for the treatment of the following inflammatory diseases: - rheumatoid arthritis, - polyarticular juvenile idiopathic arthritis, - enthesitis-related arthritis, - ankylosing spondylitis, - axial spondyloarthritis without radiographic evidence of ankylosing spondylitis, - psoriatic arthritis, - psoriasis, - paediatric plaque psoriasis, - hidradenitis suppurativa, - Crohn’s disease, - paediatric Crohn’s disease, - ulcerative colitis, - uveitis, and - paediatric uvetitis Indication as stated in PIL: ยาไอดาซิโอใช้เพื่อรักษาโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบ ดังนี้ - โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ -โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุชนิดที่มีการอักเสบหลายข้อ - โรคข้ออักเสบในตำแหน่งที่มีเส้นเอ็นไปเกาะกับกระดูก - โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด - โรคกระดูกสันหลังอักเสบที่ไม่พบหลักฐานจากการฉายแสง - โรคข้ออักเสบที่เกิดจากสะเก็ดเงิน - โรคสะเก็ดเงิน - โรคผิวหนังอักเสบที่เกิดซ้ำและเรื้อรัง - โรคโครห์น - โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง - โรคม่านตาอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 0.8 milliliter
1. ADALIMUMAB       ปริมาณ/หน่วย  40.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 30/2542
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 93/1 ห้อง1001-1003 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น10 ตึกบี ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330โทร. 0 2021 9800
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10L2641515311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MERCK SERONO S.P.A.
ชื่อเมือง MODUGNO (BA)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH
ชื่อเมือง WERNDORF
ชื่อประเทศ Republic of Austria
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MERCK SERONO S.P.A.
ชื่อเมือง MODUGNO (BA)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH
ชื่อเมือง GRAZ
ชื่อประเทศ Republic of Austria
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
30 พฤศจิกายน 2564 13:44:41
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 ธันวาคม 2566 20:19:25