ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 44/60
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 สิงหาคม 2560
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เลอร์เมร่า
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LERMERA
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้สำหรับป้องกันการตั้งครรภ์และช่วยควบคุมให้ประจำเดือนมาตามปกติ,
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. LEVONORGESTREL       ปริมาณ/หน่วย  0.15 MG.
2. ETHINYL ESTRADIOL       ปริมาณ/หน่วย  0.03 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 8/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 255,257 ซอย สาธุประดิษฐ์ 58 ตำบล บางโพงพาง อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.0 2284 1218 , 0 2284 1317 , 0 2284 1134
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022600004411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
12 มกราคม 2564 16:39:56
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
24 พฤษภาคม 2565 3:55:51