ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 33/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
28 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โฮเวิร์ด
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
HOWARD
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาขี้ผึ้ง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ขี้ผึ้งสำหรับใช้ภายนอก
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาสามัญประจำบ้าน
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแมลงกัดต่อย หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. EUCALYPTUS OIL       ปริมาณ/หน่วย  5.500 gram
       eq.to   1.1. CINEOL       ปริมาณ/หน่วย  4.400 g
2. NATURAL CAMPHOR       ปริมาณ/หน่วย  2.000 gram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 104/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
แมคโครฟาร์
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 89 ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2314 2728, 0 2314 6671
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022630003311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
9 เมษายน 2566 20:44:39
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:47:34