ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 44/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
18 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
17 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ไอโอลิค
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
IOLIC
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- ป้องกันการขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งการขาดไอโอดีนอาจมีผลต่อพัฒนาการของทารก โดยเฉพาะการพัฒนาของสมองและการควบคุมการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์รับประทานไอโอดีนเสริมในขนาด 0.150 มิลลิกรัมต่อวัน - ป้องกันการขาดกรดโฟลิก และเสริมกรดโฟลิก เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติของ neural tube ของทารกในครรภ์
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/2 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. POTASSIUM IODIDE       ปริมาณ/หน่วย  0.196 milligram
       eq.to   1.1. IODINE       ปริมาณ/หน่วย  0.150 milligram
2. FOLIC ACID       ปริมาณ/หน่วย  0.40000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ : -

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2541
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
องค์การเภสัชกรรม
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
องค์การเภสัชกรรม
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0 2203 8600-3
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022630004411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
21 เมษายน 2564 6:37:44
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:57:49