ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 47/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
29 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
28 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
พีบี ไซรัป
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PB SYRUP
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำเชื่อม
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SYRUP
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
บรรเทาอาการแพ้ ลดน้ำมูก บรรเทาอาการคัดจมูก
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5 ML
1. BROMPHENIRAMINE MALEATE       ปริมาณ/หน่วย  4 MG.
2. PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  5 MG.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2536
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
อินแพคฟาร์มา
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 2,4 ซอย อนามัยงามเจริญ 24 ถนน พระรามที่ 2 แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.0 2117 3731-2
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022630004711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
29 กันยายน 2563 11:47:3
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:50:23