ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 48/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
30 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
29 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ฟาร์มาคลาฟ 1000
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PHARMAKLAV 1000
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ฟาร์มาคลาฟ 1000 มีข้อบ่งใช้ในการรักษาระยะสั้นสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณต่างๆ ต่อไปนี้, - การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน (รวมถึงหู คอ จมูก) ได้แก่ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ, - การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลมอักเสบเรื้อรังที่มีการกำเริบอย่างเฉียบพลัน ปอดบวมชนิดที่เกิดขึ้นในหลอดลมและกลีบปอด, - การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ-อวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ ไตและกรวยไตอักเสบ, - การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน ได้แก่ ฝี หนอง เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ แผลติดเชื้อ, - การติดเชื้อของกระดูกและข้อต่อ ได้แก่ การอักเสบของไขกระดูก และกระดูกอ่อน, - การติดเชื้อที่ฟัน ได้แก่ การอักเสบเป็นหนองที่เบ้าฟัน, - การติดเชื้ออื่นๆ ได้แก่ การแท้งเนื่องจากการติดเชื้อ การติดเชื้อหลังคลอด การติดเชื้อภายในช่องท้อง
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. AMOXICILLIN TRIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  1004.40000000 milligram
2. CLAVULANATE POTASSIUM+MICROCYSTALLINE CELLULOSE 3:2       ปริมาณ/หน่วย  280.14 milligram
       eq.to   2.1. CLAVULANIC ACID       ปริมาณ/หน่วย  125 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2529
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1 ซอย คู้บอน 11 ถนน คู้บอน แขวง รามอินทรา เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230โทร. 0 2943 0935-7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022630004811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
09 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
16 สิงหาคม 2566 18:47:21
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:0:12