ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 51/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
13 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โคลดานิล
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
COLDANYL
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำเชื่อม
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SYRUP
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอเนื่องจากหวัด หรือหลอดลมอักเสบ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5 cc.
1. DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  12.50 MG
2. AMMONIUM CHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  125.00 MG
3. SODIUM CITRATE       ปริมาณ/หน่วย  50.00 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ : -

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2531
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 600/9 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา หมู่ 11 ถนน สุขาภิบาล 8 แขวง หนองขาม เขตศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 โทร.0 3848 0766-7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022630005111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ชื่อเมือง ชลบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ชื่อเมือง ชลบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ชื่อเมือง ชลบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ชื่อเมือง ชลบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
5 พฤษภาคม 2564 9:30:39
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:38:44