ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 57/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
4 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
3 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
แลพโปรมิกซ์ เอ็มบี
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LEPROMIX MB
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ของแข็ง (ยาเม็ดและแคปซูล)
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET AND CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้รักษาโรคเรื้อน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/4 1 หน่วย คือ
1. DAPSONE       ปริมาณ/หน่วย  100 milligram
สูตรลำดับที่ 2/4 1 หน่วย คือ
2. RIFAMPICIN       ปริมาณ/หน่วย  600 milligram
3. STARCH       ปริมาณ/หน่วย  20 milligram
สูตรลำดับที่ 3/4 1 หน่วย คือ
4. CLOFAZIMINE       ปริมาณ/หน่วย  50.00000000 milligram
สูตรลำดับที่ 4/4 1 หน่วย คือ
5. CLOFAZIMINE       ปริมาณ/หน่วย  100.00000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 6/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1/18 หมู่ 4 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022630005711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
10 พฤศจิกายน 2563 13:41:59
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:17:40