ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 8/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
18 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
17 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
แอลพีคลอร์เซตติค
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LPCHLORCETIC
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CONCENTRATE FOR CUTANEOUS SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- Chlorhexidine เป็นทั้ง Antiseptic และ Disinfectant อาจออกฤทธิ์เป็น Bactericidal หรือ Bacteriostatic ใช้ได้ทั้ง Gram-positive และ Gram negative - ในการทำความสะอาดผิวหนัง บาดแผล และแผลไหม้ - มักใช้ Combinations ของ Chlorhexidine และ Cetrimide หรือใช้ในรูปสารละลาย Alcoholic ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ - ใช้ฆ่าเชื้อที่ผิวหนังและล้างมือก่อนการผ่าตัด - ใช้ฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยการจุ่มในน้ำยา LPChlorcetic 1 ใน 30 solution ใน 70% แอลกอฮอล์ เป็นเวลา 2 ปี - ใช้ในการฆ่าเชื้อและเก็บรักษาอุปกรณ์สะอาด หากอุปกรณ์เป็น Stainless ควรมี 0.1% Sodium nitrite ด้วยเพื่อป้องกันการเสื่อมของโลหะ และควรเปลี่ยนน้ำยาทุก 7 วัน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 100 ml
1. CHLORHEXIDINE GLUCONATE SOLUTION 20 %       ปริมาณ/หน่วย  7.5 ml
       eq.to   1.1. CHLORHEXIDINE GLUCONATE       ปริมาณ/หน่วย  1.5 g
2. CETRIMIDE       ปริมาณ/หน่วย  15 gram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 63/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างขายยาตราเสือดาว
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 19/5 ถนน เพชรเกษม หมู่ 1 ตำบล ท่าพระยา อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120โทร. 0 3433 1460
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022640000811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
18 มีนาคม 2564 16:11:22
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:16:40