ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 16/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
29 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
28 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่ โออาร์เอส-เอฟ
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ORAL REHYDRATION SALTS ORS-F
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORAL POWDER
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาสามัญประจำบ้าน
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วงหรือในรายที่มีการอาเจียนมากๆ และป้องกันการช๊อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ซอง
1. SODIUM CHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  0.8750 gram
2. POTASSIUM CHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  0.3750 gram
3. TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  0.7250 gram
4. GLUCOSE ANHYDROUS       ปริมาณ/หน่วย  5.0000 gram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 1/2537
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนน หนองแช่เสา ตำบล น้ำพุ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 โทร.0 3271 9900
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022640001611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง ราชบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง ราชบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง ราชบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง ราชบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
19 กันยายน 2566 9:30:45
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:23:15