ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 88/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 พฤศจิกายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 พฤศจิกายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
คาม็อกซ์ติน 228
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CAMOXTIN 228
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR ORAL SUSPENSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน (รวมถึง หู คอ จมูก) ได้แก่ การกลับเป็นซ้ำของทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ - การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลมอักเสบเรื้อรังที่มีการกำเริบอย่างเฉียบพลัน ปอดบวมชนิดที่เกิดขึ้นในหลอดลมและกลีบปอด - การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ ไตและกรวยไตอักเสบ - การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน ได้แก่ เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ แผลติดเชื้อจากการถูกสัตว์กัด - การติดเชื้อที่ฟัน ได้แก่ การอักเสบเป็นหนองในโพรงฟันหรือรอบฟันอย่างรุนแรง และมีการลุกลามทำให้เซลล์เนื้อเยื่อข้างเคียงอักเสบ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5 milliliter
1. AMOXICILLIN TRIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  230.000 milligram
       eq.to   1.1. AMOXICILLIN       ปริมาณ/หน่วย  200.000 mg
2. CLAVULANATE POTASSIUM WITH SILICON DIOXIDE/SYLOID (1:1)       ปริมาณ/หน่วย  71.400 milligram
       eq.to   2.1. CLAVULANIC ACID       ปริมาณ/หน่วย  28.500 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 104/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 89 ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250โทร. 0 2314 2728, 0 2314 6671
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022640008811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
19 พฤศจิกายน 2564 11:20:29
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 ธันวาคม 2566 20:54:48