ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 3/66
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ดี-5-1/2-เอส
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
D-5-1/2-S
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
รักษาภาวะขาดน้ำหรือภาวะปริมาตรเลือดน้อย เป็นสารละลายที่ให้สารน้ำ โซเดียมคลอไรด์ และคาร์โบไฮเดรต ใช้เป็นน้ำกระสายยา (vehicle) สำหรับยาที่ให้ทางให้ทางหลอดเลือดที่ยานั้นเข้ากันได้กับสารละลายนี้
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 100 milliliter
1. DEXTROSE MONOHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  5 gram
2. SODIUM CHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  0.45 gram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่: - เคยแพ้ผลิตภัณฑ์ยานี้ - ภาวะน้ำนอกเซลล์เกินหรือภาวะน้ำเกิน - ภาวะคั่งของน้ำและเกลือโซเดียม - ภาวะไตวายอย่างรุนแรง (อาการปัสสาวะออกน้อย) - ภาวะหัวใจล้มเหลว - ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ หรือภาวะคลอไรด์ในเลือดต่ำ - ภาวะบวมน้ำและท้องมาน ห้ามใช้ในผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก, ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้, ผู้ที่ไม่ทนต่อน้ำตาล (เช่น ภาวะตึงเครียดในกระบวนการเผาผลาญ) ภาวะช็อคจากน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรง หรือภาวะแลคเตทในเลือดสูง
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 7/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบล หนองซอน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม 44160โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1022660000311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
ชื่อเมือง มหาสารคาม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
ชื่อเมือง มหาสารคาม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
ชื่อเมือง มหาสารคาม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
ชื่อเมือง มหาสารคาม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
20 กุมภาพันธ์ 2566 16:0:48
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:37:1