ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2A 4/63 (E)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
13 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LIVOLIN FORTE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, SOFT
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- Liver disease of any origin : acute, subacute, chronic hepatitis, cirrhosis, toxic metabolic liver disease, intoxications (e.g.from drug), alcoholic fatty liver, pre-and post- operative care, especially in liver/gallbladder sugery, cholestasis
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. LECITHIN (PC 35%)       ปริมาณ/หน่วย  300.0000 milligram
2. DL-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE       ปริมาณ/หน่วย  10.0000 milligram
3. THIAMINE MONONITRATE       ปริมาณ/หน่วย  10.0000 milligram
4. RIBOFLAVIN       ปริมาณ/หน่วย  6.0000 milligram
5. PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  10.0000 milligram
6. CYANOCOBALAMIN       ปริมาณ/หน่วย  0.0100 milligram
7. NICOTINAMIDE       ปริมาณ/หน่วย  30.0000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 1/2528
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 384 ซอย 6 และเลขที่ 515/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน พัฒนา 3 หมู่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280โทร. 0 2709 3600-4, 0 2323 9381
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2A1032630000411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ผู้ประกอบการขอยกเลิกตำรับ
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
6 กันยายน 2566 23:36:20
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:15:45