ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 12/63 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ทริปลิแซม 10 มก./2.5 มก./5 มก.
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
TRIPLIXAM 10 MG/2.5 MG/5 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Triplixam เป็นยาที่ใช้ทดแทน (substitution therapy) สำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงซึ่งไม่ทราบสาเหตุในผู้ป่วยที่ควบคุมอาการของโรคได้ด้วยการใช้ยาสูตรผสมของ perindopril /Indapamide และ Amlodipine ร่วมกันในขนาดยาเดียวกัน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. PERINDOPRIL ARGININE       ปริมาณ/หน่วย  10 milligram
       eq.to   1.1. PERINDOPRIL       ปริมาณ/หน่วย  6.79 mg
2. INDAPAMIDE       ปริมาณ/หน่วย  2.50000000 milligram
3. AMLODIPINE BESILATE       ปริมาณ/หน่วย  6.935 milligram
       eq.to   3.1. AMLODIPINE       ปริมาณ/หน่วย  5 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 29/2540
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 2 ชั้น 15 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110โทร. 0 2656 8388
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1012630001211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD.
ชื่อเมือง CO. WICKLOW
ชื่อประเทศ Ireland
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD.
ชื่อเมือง CO. WICKLOW
ชื่อประเทศ Ireland
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD.
ชื่อเมือง CO. WICKLOW
ชื่อประเทศ Ireland
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD.
ชื่อเมือง CO. WICKLOW
ชื่อประเทศ Ireland
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
18 กันยายน 2566 18:41:3
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:16:54