ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 2/66 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
9 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
8 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
VABOREM
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Vaborem is indicated for the treatment of the following infections in adults : • Complicated urinary tract infection (cUTI), including pyelonephritis • Complicated intra-abdominal infection (cIAI) • Hospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator associated pneumonia (VAP). Treatment of patients with bacteraemia that occurs in association with, or is suspected to be associated with, any of the infections listed above. Vaborem is also indicated for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative organisms in adults with limited treatment options Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. MEROPENEM TRIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  1140 milligram
2. VABORBACTAM       ปริมาณ/หน่วย  1000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 32/2548
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนน วิทยุ หมู่ - แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330โทร. 0-2696-8500
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1012660000211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ACS DOBFAR S.P.A.
ชื่อเมือง 64100 TERAMO (TE)
ชื่อประเทศ Italian Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ACS DOBFAR S.P.A.
ชื่อเมือง 64100 TERAMO (TE)
ชื่อประเทศ Italian Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ACS DOBFAR S.P.A.
ชื่อเมือง 64100 TERAMO (TE)
ชื่อประเทศ Italian Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต ACS DOBFAR S.P.A.
ชื่อเมือง 64100 TERAMO (TE)
ชื่อประเทศ Italian Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
10 กุมภาพันธ์ 2566 14:21:1
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:33:36