ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 4/66 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
28 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CONTRAVE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
PROLONGED-RELEASE TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
CONTRAVE มีข้อบ่งใช้ในการใช้เสริมกับการลดการบริโภคอาหารและเพิ่มการออกกำลังกายสำหรับการควบคุมน้ำหนักซึ่งเป็นอย่างเรื้อรัง ในผู้ใหญ่ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI): • 30 กิโลกรัม/เมตร² หรือมากกว่า (อ้วน) หรือ • 27 กิโลกรัม/เมตร² หรือมากกว่า (น้ำหนักเกิน) ที่มีโรคร่วมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับน้ำหนักอย่างน้อย 1 โรค (เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวานชนิดที่ 2, หรือโรคไขมันในเลือดผิดปกติ)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. BUPROPION HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  90 milligram
2. NALTREXONE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  8 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 5/2561
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 98 ยูนิต 1901 ชั้นที่ 19 สาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500โทร. 0 2119 4300
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1012660000411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PATHEON INC.
ชื่อเมือง WHITBY, ON L1N 5Z5
ชื่อประเทศ Canada
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต PATHEON INC.
ชื่อเมือง WHITBY, ON L1N 5Z5
ชื่อประเทศ Canada
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต PATHEON INC.
ชื่อเมือง WHITBY, ON L1N 5Z5
ชื่อประเทศ Canada
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต PATHEON INC.
ชื่อเมือง WHITBY, ON L1N 5Z5
ชื่อประเทศ Canada
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 มีนาคม 2566 9:56:1
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:52:49