ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 3/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
SOFT FLOW SC LOW CALCIUM (2.5MEQ/L) PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION WITH DEXTROSE 1.5% W/V
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR PERITONEAL DIALYSIS
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
น้ำยาล้างช่องท้อง Soft Flow SC Low Calcium ใช้สำหรับรักษาสภาวะของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยวิธีการล้างช่องท้อง (Peritoneal dialysis)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1000 milliliter
1. SODIUM CHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  5.376 milligram
2. CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  0.184 milligram
3. MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  0.051 milligram
4. DEXTROSE ANHYDROUS       ปริมาณ/หน่วย  15.000 milligram
5. SODIUM LACTATE       ปริมาณ/หน่วย  4.484 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 ปท 1/2562
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เมดดิก้า จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เมดดิก้า
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 25/17 หมู่ 12 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150 โทร.02 1527 4501
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1022640000311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PERITONE HEALTH SDN. BHD
ชื่อเมือง KEDAH
ชื่อประเทศ Malaysia
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต PERITONE HEALTH SDN. BHD
ชื่อเมือง KEDAH
ชื่อประเทศ Malaysia
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต PERITONE HEALTH SDN. BHD
ชื่อเมือง KEDAH
ชื่อประเทศ Malaysia
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต PERITONE HEALTH SDN. BHD
ชื่อเมือง KEDAH
ชื่อประเทศ Malaysia
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(10 กุมภาพันธ์ 2565)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ถูก Transfer ทะเบียน
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
10 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
13 ธันวาคม 2564 15:2:10
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:59:4