ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 9/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 ตุลาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
13 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ดิฟคอฟ ดูอัล แอคชั่น เชสตี้ คอฟ ไซรัป
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
DIFFCOF DUAL ACTION CHESTY COUGH SYRUP
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำเชื่อม
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SYRUP
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
สำหรับละลาย และขับสารคัดหลั่งในโรคระบบทางเดินหายใจอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรัง ที่มีการหลั่งของเสมหะผิดปกติ และมีความบกพร่องของระบบการขับเคลื่อนเสมหะ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5 milliliter
1. BROMHEXINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  4.00 milligram
2. GUAIPHENESIN       ปริมาณ/หน่วย  100.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
- ห้ามใช้ดิฟแฟลม ดับเบิ้ล แอคชั่น เชสตี้ คอฟ ไซรัป ในผู้ป่วยที่แพ้หรือไวต่อบรอมเฮกซีน ไกวเฟนิซิน หรือส่วนประกอบอื่นในตำรับยา - ไกวเฟนิซินถูกพิจารณาว่าไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตมี porphyrin (porphyria) เนื่องจากเคยพบว่าทำให้เกิด porphyrinogenic ในสัตว์ - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะพันธุกรรมบางอย่าง (hereditary condition) ซึ่งอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถเข้ากันได้กับตัวยาไม่สำคัญในตำรับยานี้
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 5/2561
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 98 ยูนิต 1901 ชั้นที่ 19 สาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500โทร. 0 2119 4300
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1022640000911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ENSIGN LABORATORIES PTY LTD.
ชื่อเมือง MULGRAVE VIC 3170
ชื่อประเทศ Commonwealth of Australia
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ENSIGN LABORATORIES PTY LTD.
ชื่อเมือง MULGRAVE VIC 3170
ชื่อประเทศ Commonwealth of Australia
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ENSIGN LABORATORIES PTY LTD.
ชื่อเมือง MULGRAVE VIC 3170
ชื่อประเทศ Commonwealth of Australia
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต ENSIGN LABORATORIES PTY LTD.
ชื่อเมือง MULGRAVE VIC 3170
ชื่อประเทศ Commonwealth of Australia
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
19 ตุลาคม 2564 11:10:33
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:41:58