ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 2/66 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
9 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
8 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ARTINIBSA 4% WITH EPINEPHRINE 1 : 100000
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ของเหลว
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้สำหรับการผ่าตัดทางทันตกรรมเท่านั้น เป็นยาชาเฉพาะที่เพื่อป้องกันความรู้สึกปวดในการผ่าตัดต่างๆทางทันตกรรม รวมถึงการถอนฟันทุกประเภท
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1.8 ml
1. ARTICAINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  72.00000000 milligram
2. ADRENALINE       ปริมาณ/หน่วย  0.03240000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 ชม 2/2565
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ค่า บี กรุ๊ป จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ค่า บี กรุ๊ป จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 200/8 ซอย ชัยพฤกษ์ 10 ตำบล หนองหอย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1052660000211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต LABORATORIOS INIBSA, SA
ชื่อเมือง LLICA DE VALL (BARCELONA)
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต LABORATORIOS INIBSA, SA
ชื่อเมือง LLICA DE VALL (BARCELONA)
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต LABORATORIOS INIBSA, SA
ชื่อเมือง LLICA DE VALL (BARCELONA)
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต LABORATORIOS INIBSA, SA
ชื่อเมือง LLICA DE VALL (BARCELONA)
ชื่อประเทศ Kingdom of Spain
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 กุมภาพันธ์ 2566 8:42:31
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 13:34:4