ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
2C 15008/64 (N)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
25 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
24 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
OLIMEL N12E
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาอิมัลชัน
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
EMULSION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
OLIMEL N12E is indicated for parenteral nutrition for adults and children greater than 2 years of age when oral or enteral nutrition is impossible, insufficient or contraindicated.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1000 milliliter
1. ALANINE       ปริมาณ/หน่วย  10.99 gram
2. METHIONINE       ปริมาณ/หน่วย  3.79 gram
3. PHENYLALANINE       ปริมาณ/หน่วย  5.26 gram
4. PROLINE       ปริมาณ/หน่วย  4.53 gram
5. SERINE       ปริมาณ/หน่วย  3.00 gram
6. THREONINE       ปริมาณ/หน่วย  3.79 gram
7. TRYPTOPHAN       ปริมาณ/หน่วย  1.26 gram
8. TYROSINE       ปริมาณ/หน่วย  0.20 gram
9. VALINE       ปริมาณ/หน่วย  4.86 gram
10. SODIUM ACETATE , TRIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  1.50 gram
11. SODIUM GLYCEROPHOSPHATE       ปริมาณ/หน่วย  3.67 gram
12. ARGININE       ปริมาณ/หน่วย  7.44 gram
13. POTASSIUM CHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  2.24 gram
14. MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  0.81 gram
15. GLUCOSE ANHYDROUS       ปริมาณ/หน่วย  73.33 gram
16. CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  0.52 gram
17. REFINED OLIVE OIL(80%)+REFINED SOYA OIL(20%)       ปริมาณ/หน่วย  35.00 gram
18. ASPARTIC ACID       ปริมาณ/หน่วย  2.20 gram
19. GLUTAMIC ACID       ปริมาณ/หน่วย  3.79 gram
20. GLYCINE       ปริมาณ/หน่วย  5.26 gram
21. HISTIDINE       ปริมาณ/หน่วย  4.53 gram
22. ISOLEUCINE       ปริมาณ/หน่วย  3.79 gram
23. LEUCINE       ปริมาณ/หน่วย  5.26 gram
24. LYSINE       ปริมาณ/หน่วย  5.97 gram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 16/2538
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 11 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400โทร. 0 2667 0505
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR2C1062641500811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต BAXTER SA
ชื่อเมือง LESSINES
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต BAXTER SA
ชื่อเมือง LESSINES
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต BAXTER SA
ชื่อเมือง LESSINES
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต BAXTER SA
ชื่อเมือง LESSINES
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
30 มีนาคม 2564 11:55:39
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:25:48