ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 500/60
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
28 กันยายน 2560
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 มิถุนายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ยาน้ำมันนวดสมุนไพร
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
-
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำมัน
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ยาน้ำมันระเหย
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาสามัญประจำบ้าน
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผยบ ชม 1/2551
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
นาย เกษมสิษฐ คำก้อน
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
แม่คำป้อโอสถ
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 11 ซอย 2 หมู่ 5 ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ 50170โทร. 053-456373
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022600050011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต แม่คำป้อโอสถ
ชื่อเมือง เชียงใหม่
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต แม่คำป้อโอสถ
ชื่อเมือง เชียงใหม่
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต แม่คำป้อโอสถ
ชื่อเมือง เชียงใหม่
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
26 กุมภาพันธ์ 2563 17:6:46
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
26 มกราคม 2565 18:4:50